Program Eğitim Amaçları

Son yıllarda teknolojideki hızlı değişim ve gelişmelerle birlikte dünyada ve ülkemizde disiplinler arası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri, bu alandaki insan gücü eksikliğini gidermek ve bu alanda araştırma yapacak kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.Çağımızda etkin bir şekilde bilgisayar kullanımına hemen her meslek dalında gereksinim duyulmaktadır. Yönetici konumundaki kişiler başında bulundukları kuruluşun geçmişinde kaydettiği gelişmelerden hareketle kurumun geleceğini projeksiyonlamak ve olası açılımları görmek istemektedir. Bu da güçlü bir bilgisayar bilgisi ve bu bilgiyi kullanma becerisi gerektirmektedir.

Üç ayağından ikisi işletme bir tanesi de bilgisayar olan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bilgisayar bilen işletmeci yetiştirme anlamına gelmektedir.Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün temel amacı, 21. yüzyılda iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri işletme ve yönetim alanlarındaki işlevlere ve sorunların çözümüne uygulanabilecek insan gücü yetiştirmektir. 

Yönetim Bilişim Sistemleri lisans eğitiminin amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim bilgisine ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip yöneticiler yetiştirmektir.

Sıra No

Program Eğitim Amaçları (PEA)

PEA1

İş zekâsı ve sistem analisti, uygulama geliştirici, BT yöneticisi, ağ yöneticisi gibi kodlama gerektiren çeşitli alanlarda çalışır.

PEA2

Üretim, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama gibi işletmenin temel fonksiyonlarında gerekli bilgiye sahip oldukları için analitik beceri gerektiren işlerde çeşitli pozisyonlarda çalışır.

PEA3

Girişimci mezunlar olarak farklı sektörlerde şirketler kurarlar.