Ortak Eğitim Programı

Ortak Eğitim Programı Nedir?

Bu program, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı öğrencilerinin aldıkları eğitimle ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerde lisans eğitimleri süresince 7. ve 8. yarı yıllarda  katılacakları ortak eğitim uygulamasının esaslarını belirlemek, öğrencilerin üniversitede öğrenilen bilgileri iş hayatında edinecekleri deneyimlerle birleştirmek suretiyle istihdam edilmelerinde rekabet güçlerini artırmalarını amaçlamaktadır.

Ortak Eğitim  öğrencilerin öğrenimleri sırasında iş yerlerinde, meslekleriyle ilgili bir alanda çalışmaları ile mesleki gelişmelerini pekiştiren programlı bir eğitim stratejisidir.

Ortak eğitim sisteminde öğrenci, üniversite-sanayi işbirliğinin bir aracı olarak hem kendini, hem üniversitesini hem de çalıştığı kurumu geliştirir.

Ortak Eğitime dahil olan öğrencilerin bu program kapsamında çalıştıkları süre boyunca sigortaları üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

İlgili yönerge aşağıda yer almaktadır.