Program Çıktıları

Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programının başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 Bilgisayar donanımını tanıyabilir, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilir, karşılaştırma, sınıflandırma ve seçme yapabilirler.
2 Yazılım türleri, yazılım seçimi ve satın alma kararı ile ilgili bilgi sahibi olurlar, yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilirler
3 Bilginin (bilgisayar ve diğer bilgi teknolojilerini kullanarak) elde edilmesi, saklanması, yeniden erişilmesi ve güvenliği konusunda gerekli veritabanı sistemleri geliştirebilir ve yönetebilirler.
4 Bilişim sistemleri ile ilgili temel kavramlara hâkim olarak işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, insan kaynakları, sayısal yöntemler, muhasebe ve finans gibi temel fonksiyonlarını bilişim sistemleri çerçevesinde içselleştirebilirler.
5 İşletme yönetimi, yönetim fonksiyonları, yönetim stratejileri konularında geniş ve ayrıntılı bilgi sahibi olurlar. Rekabet avantajı kazandıracak temel iş zekâsı çözümlerini kavrama yeteneğini kazanırlar.
6 Sipariş alma, sipariş verme, stok kontrolü, tedarik zinciri ve lojistik gibi işletme faaliyetlerinin daha hızlı, güvenli ve verimli yürütülmesi için bilgi sistemleri geliştirebilirler ve yönetebilirler.
7 Bir bilgi sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli analiz, projelendirme, planlama, örgütleme, uygulama ve denetleme faaliyetlerini yapabilir, yönetebilir ya da katkı sağlayabilirler.
8 İşletme problemlerinin üstesinden gelmek için temel program yapıları ve sistem geliştirme tekniklerini kullanabilirler.
9 Bilişim Sistemleri sorunlarını çözmek için yazılım çözümü, güvenlik modeli, bilgisayar ve ağ altyapısı gibi unsurları içeren bilişim teknolojilerinin fizibilite, analiz, tasarım, geliştirme, test etme ve sürekliliğini sağlama yeteneği kazanırlar.
10 İnternet uygulamaları, internet programcılığı ve internet kullanımı konularında bilgi sahibi olurlar.İş problemlerine çözüm teşkil edecek web uygulamalarını tasarlayabilir ve geliştirebilirler.
11 Organizasyondaki iş süreçlerini, problemleri ve fırsatları analiz edebilir, uygun sistem önerilerinde bulunabilirler
12 Teknik, kişisel ve etkili iletişim konularında bilgi ve beceri sahibi olurlar, bilgisayar ve iletişim hukukunu bilirler ve gerekli etik değerleri kazanarak teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisini ve alışkanlığını edinirler.
13 Bilgi toplama amacıyla bilimsel araştırma projeleri oluşturabilir, uygulayabilir ve değerlendirebilirler. Bunun sonucunda nitelikli bilgiler ve etkili grafikler içeren raporlar ve sunumlar hazırlayabilirler.
14 İşletmeciliğin temel alanlarından (yönetim organizasyon, pazarlama, üretim, finans, muhasebe ve sayısal yöntemler) en az birinde iş yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.
15 Organizasyon içerisindeki müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, iş süreçleri ve bilgi sistemleri arasındaki ilişkiyi değerlendirme bilgi ve yeteneğini kazanırlar.