Program Çıktıları

Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programının başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 Verinin depolanması ve analiz edilmesi için gerekli veri tabanları ve sistem tasarımına ilişkin temel bilgileri anlar ve onları geliştirip yönetebilir.
2 İç ve dış kaynaklardan elde edilen verileri analiz ederek hem işletme problemlerine hem de toplumsal problemlere çözümler üretebilir ve sonuçlarının etkilerini bilir.
3 Bir işletmenin temel alanlarında iş yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olup bu alanlar ile bilişim sistemleri arasındaki boşluğu doldurmak için bilgi sistemlerini kullanır.
4 Hızla değişen bir ortamda rekabet avantajı kazandıracak temel iş zekası çözümleri ile bir işletmedeki teknik fonksiyonları yöneterek bilinçli kararlar alır.
5 Alan uzmanlarıyla yaygın dillerde iletişim kurarak sorunları etkili bir şekilde çözer.
6 Bilişim odaklı projelerin yönetiminde takım çalışmasını destekleyen bilgi teknolojileri araçlarını etkin bir biçimde kullanarak belge üretebilir ve bu dökümanları efektif ve ilgi çekici sunumlar ile sunar.
7 Mesleğinin getirdiği ahlak ve etik ilkeleri ile görevlerini gerçekleştirir.