Koordinatörlükler

Mevlana Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Cemil AKKAŞ

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AYTAÇ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Rahmi BAKİ