Devam Eden Projeler

Değerli akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından yürütülmekte olan projelere ait detaylar aşağıda listelenmiştir.

TÜBİTAK destekli devam eden projeler;

Proje No

Proje Adı

Proje Türü

Proje Yürütücüsü

Projeyi Destekleyen Kuruluş

1919B0121

05172

Covid-19 Döneminde Terapi Platformlarına Yönelik Yapılan Şikâyetlerin İncelenmesi

2209A (2021/2.Dönem) 

Rabia Boran/Akademik Danışman: Prof. Dr. Hülya Bakırtaş

TÜBİTAK

1919B01211

0521

Ortaokul Öğrencilerinin Siber Güvenlik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

2209A (2021/2.Dönem) 

M.Murat Mıdık/Akademik Danışman: Prof. Dr. Hülya Bakırtaş

TÜBİTAK

1919B01211

1631

E-Ticarette Siber Güvenlik

2209A (2021/2.Dönem)

M.Fatih Şeker/Akademik Danışman: Prof. Dr. Hülya Bakırtaş

TÜBİTAK

1919B01211

4509

Geri Dönüşümde Bireylerin Bilinçlendirilmesi Üzerine Mobil Uygulama Projesi

2209A (2021/2.Dönem)

Emel Türkekul/Akademik Danışman: Prof. Dr. Zeliha Seçkin

TÜBİTAK

1919B01221

0149

Instagram’ın kullanıcıları üzerindeki aynılaştırma etkisi:  Moda ve ideal beden algısı,  yemek alışkanlıkları ve tüketim kalıpları üzerine bir inceleme

2209A (2022/1.Dönem)

Ezgi     Fidancı  (Yürütücü), Gülderen Alibaz (Proje ortağı), Derya       Durmaz (Proje Ortağı), Danışman: Arş. Gör. Cemil Akkaş

TÜBİTAK

 

BAP destekli devam eden projeler;

Proje No

Proje Adı

Proje Türü

Proje Yürütücüleri

2023-040

Üniversite Öğrencilerinin Metaverse Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi

Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Zeliha SEÇKİN , Yardımcı Araştırmacı Öğr.Gör. Onur DOĞAN , Yardımcı Araştırmacı Arş.Gör. Fatma İŞLER