Ortak Eğitim ile İlgili Önemli Duyuru

Bölümümüzde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlatılacak Ortak Eğitim Programına başvuru yapmak isteyen öğrencilerde aranan özellikler;

- 7. Yarıyıla geçmiş olmak

- Not Ortalaması 2.50 ve üzerinde olmak

- Alttan dersi olmamak

- Anlaşma yapılan Uluslararası Firmaların uygun gördüğü düzeyde yabancı dile hakim olmak

şeklinde belirlenmiştir.

Bu şartları sağlayan ve Ortak Eğitim Programına katılmak isteyen Öğrenciler,

- Ortak Eğitim Programına katılmak istediklerini belirten bir dilekçe 

- Transkript 

ile başvurularını gerçekleştirebilirler. İlgili belgeler, Bölüm sekreterliğine, elden yahut posta yoluyla en geç 5 Temmuz 2019 tarihine kadar ibraz edilmelidir.