2020 Bahar Dönemi Ekle-Sil Duyurusu

Önemli Bilgiler:

·         Sisteminizde görünen her ders almanız gereken ders değildir.

·         Kaldığı ya da alamadığı dersi olan öğrenciler hangi dersleri alarak kredilerini kullanacakları konusunda serbesttir.

·         Aşağıdaki bilgilendirmeye göre derslerinizi seçip kesinleştirerek ders kaydınızı tamamlayın.

·         Bir yanlışlık yaptığınızı düşünüyorsanız, Ders Ekle-Sil haftası danışmanınıza gidin.

·         Ders kayıt işlemlerinden tamamen öğrencinin sorumlu olduğunu unutmayın.

 

1.Sınıf:

·         Dersleriniz sistem tarafından otomatik olarak belirlenecektir. Sıra dışı bir durumunuz var ise danışmanınızla iletişime geçin.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sınıf:

2. Sınıf Dönem Dersleri

YBS202 (Z)

Web Tasarımının Temelleri

3

0

6

YBS204 (Z)

Pazarlama Yönetimi

3

0

5

YBS206 (Z)

Örgütsel Davranış

3

0

5

YBS208 (Z)

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

4

YBS210 (Z)

Bilgisayar Mimarisi

3

0

6

YBS228 (S)

Ders Dışı Etkinlik II

0

1

4

·         Alttan dersi olmayan öğrenciler yalnızca üstteki dönem derslerini almalıdır.

·         Alttan dersiniz var ise önce o dersler alınıp kalan kredi ile yukarıdaki dönem dersleri alınmalıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sınıf:

3. Sınıf Dönem Dersleri

YBS306 (Z)

Bilişim Projesi Yönetimi

3

0

5

YBS308 (Z)

Bilişim Hukuku ve Etiği

2

0

3

YBS310 (Z)

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

0

5

YBS312 (Z)

Veri Madenciliği

3

0

6

YBS330 (S)

Sosyal Medya Okuryazarlığı

3

0

4

YBS340 (S)

Müşteri İlişkileri Yönetimi

3

0

4

YBS354 (S)

Staj Uygulaması**

3

0

4

ÜSD???(S)

Bir ÜSD dersi

3

0

4

·         Dönem dersleri; 4 zorunlu ders, 3 seçmeli dersten istenilen 2 tanesi ve 1 ÜSD dersinden oluşmaktadır (30 AKTS).

·         Alttan kalan ya da alamadığı bir dersi olmayan öğrenciler yalnızcayukarıdaki tabloda bulunan dersleri alacaklardır (4 zorunlu, 2 Seçmeli ve 1 ÜSD).

·         Alttan dersiniz var ise önce o dersler alınıp kalan kredi ile yukarıdaki dönem dersleri alınmalıdır.

·         ** Staj yerinin bulunmasından, staj başvuru sürecinden ve stajın başarı ile tamamlanmasından tamamen öğrenci sorumludur. Stajın değerlendirilmesi staj dönemi sonrası öğrencinin staj değerlendirme jürisine yapacağı bir sunum, mülakat ve staj raporlarının incelenmesinden oluşmaktadır. Jürinin öğrencinin stajını yetersiz, başarısız ya da eksik görmesi, öğrencinin işletmeden kaynaklı olarak staja başlayamaması, staj yapacak işletme bulamaması, stajın herhangi bir nedenle yarım kalması gibi her türlü durumlarda öğrenci bu seçmeli dersten başarısız (FF) sayılır. Staj dersini seçecek öğrencinin AGNO’sı en az 3.00 olmalıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sınıf:

4. Sınıf Dönem Dersleri

YBS400 (Z)

Bitirme Projesi II***

0

2

3

YBS408 (Z)

Kurumsal Kaynak Planlaması

3

0

6

YBS410 (Z)

İnternet Programcılığı

3

0

6

YBS424 (S)

Grafik Tasarım ve Animasyon (S)

3

0

5

YBS432 (S)

Yapay Zekâ (S)

3

0

5

YBS430 (S)

Liderlik ve Değişim Yönetimi (S)

3

0

5

YBS460 (S)

Ortak Eğitim Programı II****

3

0

30

·         Dönem dersleri; 3 zorunlu ders ve 5 seçmeli dersten istenilen 3 tanesinden oluşmaktadır.

·         Alttan kalan ya da alamadığı bir dersi olmayan öğrenciler yalnızca yukarıdaki tabloda bulunan dersleri alacaklardır (3 zorunlu ve 3 Seçmeli).

·         Alttan dersiniz var ise önce o dersler alınıp kalan kredi ile yukarıdaki dönem dersleri alınmalıdır.

·         ***Güz döneminde Bitirme Projesi I dersini aldığınız hocadan bu dönem Bitirme Projesi II dersini almalısınız.

·         ****Bu dersi sadece Ortak Eğitim Programına kabul edilmiş öğrenciler seçecektir. Bu öğrenciler bu dersin dışında başka bir ders seçmeyecektir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------