HOŞGELDİNİZ

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Bu gelişmelerle birlikte dünyada ve ülkemizde disiplinler arası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri, bu alandaki insan gücü eksikliğini gidermek ve bu alanda araştırma yapacak kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.Çağımızda etkin bir şekilde bilgisayar kullanımına hemen her meslek dalında gereksinim duyulmaktadır. Yönetici konumundaki kişiler başında bulundukları kuruluşun geçmişinde kaydettiği gelişmelerden hareketle kurumun geleceğini projeksiyonlamak ve olası açılımları görmek istemektedir. Bu da güçlü bir bilgisayar bilgisi ve bu bilgiyi kullanma becerisi gerektirmektedir. Üç ayağından ikisi işletme bir tanesi de bilgisayar olan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bilgisayar bilen işletmeci yetiştirme anlamına gelmektedir.Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün temel amacı, 21. yüzyılda iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri işletme ve yönetim alanlarındaki işlevlere ve sorunların çözümüne uygulanabilecek insan gücü yetiştirmektir.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )