Ortak Eğitim ile İlgili Önemli Duyuru

Bölümümüzde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Ortak Eğitim Programına başvuru yapmak isteyen öğrencilerde aranan özellikler;

- 7. Yarıyıla geçmiş olmak,

- Not Ortalaması 2.50 ve üzerinde olmak,

- Alttan dersi olmamak,

- Anlaşma yapılan Uluslararası Firmaların uygun gördüğü düzeyde yabancı dile hakim olmak,

şeklinde belirlenmiştir.


Bu şartları sağlayan ve Ortak Eğitim Programına katılmak isteyen öğrenciler,

- Ortak Eğitim Programına katılmak istediklerini belirten bir dilekçe, 

- Transkript 

ile başvurularını gerçekleştirebilirler. İlgili belgeler, Bölüm sekreterliğine, elden yahut posta yoluyla en geç 6 Temmuz 2020 tarihine kadar ibraz edilmelidir.