Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Kemal ADEM

Dr. Öğr. Üyesi Rahmi BAKİ