Staj Komisyon Üyeleri

Başkan

Öğr. Gör. Zeynep AYTAÇ

Üyeler

Arş. Gör. Rahmi BAKİ 

Arş. Gör. Cemil AKKAŞ 

Arş. Gör. Hatice BULDUK