Karar Bilimleri Anabilim Dalı

Karar Bilimleri A.B.D. Başkan V. Doç. Dr. Hülya BAKIRTAŞ

Arş. Gör. Ozan ÖZDEMİR