İletişim

Bölüm Sekreteri :Yüksel ORUÇ CANATAN

Telefon                  :0382 288 24 62

E-mail                    :[email protected]

Adres                     :Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

                                Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Adana Yolu 9. Km, 68100, AKSARAY