Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Dersi İle İlgili Önemli Duyuru !!!

Üniversitemiz Senatosu'nun Ders Dışı Etkinlik Yönergesi ile ilgili 13.09.2017 tarih ve 2017/21-02 sayılı kararına göre Yeni Ders Dışı Etkinlik Yönergesi yürürlüğe girmiştir.

Yeni Ders Dışı Etkinlik Yönergesindeki bazı önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

Değerlendirme

Madde 9- (1)

1. Ders Dışı Etkinlikler, Akademik takvimde dersler için belirtilen süre içinde olmalıdır.

2. Ders Dışı Etkinliklerde geçirilen süre12 (On iki) saatten az olamaz.

3. Başarı değerlendirmesinde zaman (Etkinliklerde geçirilen toplam saat ve dakika) esas alınır ve;

 

00:00 – 11:59 arası FF

12:00 – 12:59 arası CC

13:00 – 13:59 arası CB

14:00 – 14:59 arasıBB

15:00 – 15:59 arası BA

16:00 vesonrası       AA      olarak değerlendirilir.

 

4. Bu ders için ara sınav, final, bütünleme ve tek ders sınavı yapılmaz. Değerlendirme bu maddenin 3. fıkrasına göre yapılır.

 

Yönerge ile ilgili diğer önemli hususlar http://ogris.aksaray.edu.tr/files/yonetmelikler/dersdisietkinlikyeni.pdf adresindeki ‘Aksaray Üniversitesi Ders Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi’nde yer almaktadır.