Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı

Bilişim Yönetimi A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Zeliha SEÇKİN

Doç. Dr. Hülya BAKIRTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KILIÇ

Arş. Gör. Cemil AKKAŞ

Arş. Gör. Hatice BULDUK